Verbonden partij
(bedragen x
€ 1.000,-)

Vestigingsplaats

Openbaar belang

Eigen vermogen
31-12-2015

Vreemd
vermogen
31-12-2015

Resultaat 2015

Eigen vermogen 31-12-2016

Vreemd
vermogen
31-12-2016

Resultaat
2016

A: Gemeenschappelijke regelingen

Diamant-groep

Tilburg

76,30%

2.587

13.398

263

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Tilburg

19,10%

21.346

38.510

1.186

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Regio Hart van Brabant

Tilburg

53,10%

693

457

351

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

GGD Hart voor Brabant

Den Bosch

20,14%

12.237

10.466

2.308

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

RAV Brabant Midden-West-Noord

Den Bosch

12,00%

9.857

26.286

-165

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB)

Tilburg

11,10%

-2.886

17.936

-2.126

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

B: Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

0,13%

4.163.000

145.317.000

226.000

4.486

149.483

369.000

TWM Holding BV

Tilburg

90,91%

12.156

64.496

-554

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Brabant Water NV

Den Bosch

0,60%

524.465

397.332

40.652

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Gate 2 BV

Gilze-Rijen

50,28%

-251

3.348

-178

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Enexis Holding NV

Rosmalen

3,73%

3.607.700

3.471.700

223.100

3.704.000

3.580.000

207.000

Vordering op Enexis BV

Den Bosch

3,73%

43

862.18.

-22

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

CBL Vennootschap BV

Den Bosch

3,73%

$9.460

$445

-$351

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Verkoop Vennootschap BV

Den Bosch

3,73%

84.803

30.139

48.860

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Den Bosch

3,73%

1.580

118

-18

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Claim Staat Vennootschap (CSV) Amsterdam BV

Den Bosch

3,73%

-42

50

-51

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Intergas Holding BV

Den Bosch

5,00%

10.067

182

-95

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Bemij, beheermaatschappij Gemeente Tilburg BV

Tilburg

100,00%

464

112

-56

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

BAT Bedrijven NV

Tilburg

100,00%

2.007

5.191

274

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

BAT Huishoudens NV

Tilburg

100,00%

471

1.477

154

400

692

28

NV Monumenten Fonds Brabant

Vught

6,90%

771

8.947

-511

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

't Laar BV

Tilburg

11,40%

893

891

35

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Breedband Tilburg BV

Tilburg

25,10%

36

3.414

104

80

2.984

45

Pieter Vreedeplein Beheer BV

Den Haag

50,00%

85

0

-4

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Pieter Vreedeplein Ontwikkeling CV

Den Haag

49,50%

672

0

-1

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg BV (SOM)

Tilburg

25,00%

-1.235

1.467

-171

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

BV Ontwikkelmaatschappij
De: Werkplaats

Tilburg

50,00%

500

462

0

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Commandiet Tilburg Den Bogerd BV*

Tilburg

100,00%

1.474

0

0

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Den Bogerd Beheer BV*

Tilburg

33,30%

0

7.896

-23

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

C: Stichtingen en verenigingen

Stichting Brabants Investeringsfonds nieuwbouwwoningen project Havenmeester

Tilburg

25,00%

4.412

5

207

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Stichting Marketing Tilburg

Tilburg

n.v.t.

301

94

301

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED)

Tilburg

n.v.t.

0

124

0

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Stichting Midpoint Brabant

Tilburg

n.v.t.

388

1.441

-198

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Stichting Tilburgs ondernemingsfonds

Tilburg

n.v.t.

85

1.038

-7

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Nb: de cijfers over 2016 van de meeste verbonden partijen nog niet beschikbaar op het moment van vaststelling van deze gemeentelijke jaarstukken.

*Voorlopige cijfers 2015