Op basis van de gemeentelijke verordening gedragscode bestuurlijke integriteit zijn hieronder de buitenlandse dienstreizen van burgemeester en wethouders in 2016 opgenomen.

Bestemming

Doel

Datum

Reis en verblijfkosten betaald door

Burgemeester Noordanus:

Geen buitenlandse dienstreis namens de gemeente Tilburg in 2016

Wethouder Kokke:

Engeland, Manchester

Deelname aan de 'Sport in the Community Tour' georganiseerd door de organisatie The Innovation of Cities. Doel is met andere gemeenten en bestuurders ervaringen uit te wisselen over hoe sociale programma's voor kwetsbare burgers met behulp van sport worden ontwikkeld.

2 t/m 6 maart

Gemeente Tilburg

Engeland, Manchester

Deelname aan de jaarlijkse studiereis van de Diamant-groep.

14 t/m 16 april

Derde, Diamant-groep

Frankrijk Nantes

Deelname aan het Social Affairs Forum. Doel: Profileren van Tilburg en de regio en het benutten van Europese fondsen

15 t/m 17 maart

Gemeente Tilburg

Griekenland, Athene

Deelname Social Affairs Forum. Doel om samen met andere steden te werken aan Europese beleidsvorming en Tilburg als Europese stad te positioneren en profileren.

17 t/m 18 oktober

Gemeente Tilburg

Zwitserland, Lausanne

Met een delegatie van de Warandeloop, de Atletiekunie en de gemeente Tilburg presentatie en aanbieding van het bid om het EK Cross 2018 te organiseren in Tilburg.

4 november 2016

Derde, Atletiekunie

Wethouder De Ridder:

Engeland, Manchester

Deelname aan de jaarlijkse studiereis van de Diamant-groep.

14 t/m 16 april

Derde, Diamant-groep

België, Brussel

Werkbezoek aan Brussel op uitnodiging Provincie Brabant met Commissaris van de Koning, burgemeesters B5 en stuurgroep Brabantstad.

26+27 mei

Derde, Brabantstad

Duitsland, München

Bestuurlijke afvaardiging naar de vastgoedbeurs Expo Real. Deelname levert een bijdrage aan het promoten en versterken van het vestigingsklimaat en de specifieke doelen op het gebied van onder meer de verkoop van bedrijventerreinen en het versterken van specifieke ontwikkelgebieden.

3 t/m 5 oktober

Gemeente Tilburg

België, Leuven

Op uitnodiging van Provincie Noord-Brabant deelname aan de Brabantdag 2016 'Van Stella tot Solar' in Leuven.

19 oktober 2016

Gemeente Tilburg

China, Changzhou en Chengdu

Bestuurlijke missie naar China . Aanwezigheid bij officiële opening van de rechtstreekse treinverbinding tussen Tilburg en Chengdu en de 2nd International Port & Trade Logistics Conference. Versterking van internationale economische activiteiten, versterken Tilburgse vestigingsklimaat en onderhouden zusterstadrelatie met Changzhou

1 t/m 5 november 2016

Gemeente Tilburg

Spanje, Baskenland

Studiereis met het directeurennetwerk van de Brabantse SW-bedrijven. Kennis nemen van de wijze waarop men in Baskenland mensen met arbeidsbeperking ondersteunt naar de arbeidsmarkt

30 november t/m 2 december 2016.

Gemeente Tilburg

Wethouder De Vries:

Geen buitenlandse dienstreis namens de gemeente Tilburg in 2016

Wethouder Hendrickx:

Slowakije, Bratislava

Deelname aan tweejaarlijkse Top van het Comité van de Regio's (CvdR). Op deze topbijeenkomsten komen verkozen vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden samen en praten over de voornaamste uitdagingen waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd. Wethouder Hendrickx is plaatsvervangend lid (van de Nederlandse delegatie) van het Comité van de Regio’s.

8 en 9 juli 2016

Derde, Comité van de Regio's

Duitsland, Ruhrgebied

Deelname aan de studiereis van cultuuralliantie Tilburg naar Ruhrtriennale 2016.

21 september 2016

Derde, Cultuuralliantie

Tsjechië, Budweis

Deelname aan de jaarlijkse conferentie en vergadering van SEDEC (Commissie voor Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur) van het Comité van de Regio's (CvdR) waarbij Tilburgse voorbeelden uitgedragen worden en inbreng mogelijk is in Europese ontwikkelingen. Wethouder Hendrickx is in 2016 benoemd tot rapporteur op het onderwerp Social Innovation.

15+16 november 2016

Derde, Comité van de Regio's

Wethouder Jacobs:

België, Leuven

Op uitnodiging van Provincie Noord-Brabant deelname aan de Brabantdag 2016 'Van Stella tot Solar' in Leuven.

19 oktober 2016

Gemeente Tilburg