31-12-15

31-12-16

Inwoners

212.929

213.801

0 tot en met 19 jaar

45.890

45.963

20 tot en met 64 jaar

133.211

133.103

65 jaar en ouder

33.828

34.735

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

Participatiewet

7.080

7.279

IOAW

365

408

IOAZ

21

21

Werkgelegenheid

Aantal vestigingen (per 1 januari)

17.711

18.192

Aantal werkzame personen

108.500

109.300

Fysieke structuur

Aantal woonruimten (o.b.v. CBS statistiek)
(cijfer ultimo 2016 is voorlopig)

95.779

96.235

Personele kengetallen

Personeelsformatie (fte)

1.781

1.815

Waarvan leidinggevend (fte)

122

120